Najavljena nabavka CT uređaja bolnici u Gračanici, operativan možda u augustu

Nabavka CT uređaja za Opću bolnicu “Mustafa Beganović” u Gračanici i moguća operativnost uređaja krajem augusta najavljeni su tokom sastanka premijera i drugih članova Vlade Tuzlanskog kantona s direktorom te bolnice Almirom Sakićem.

Prema saopćenju iz Vlade i najavi premijera Jakuba Suljkanovića na sastanku, Vlada je, u cilju revitalizacije bolnice, planirala određeni novčani iznos za nabavku dijagnostičke opreme, a narednih dana bit će potpisan ugovor o sufinansiranju.

Direktor Sakić je kazao da je bolnica završila sve procedure za nabavku i ugradnju CT uređaja, pa bi odmah po potpisivanju ugovora mogla početi praktična realizacija. Očekuje se da bi ovaj aparat u Gračanici mogao biti operativan krajem augusta, najavio je direktor.

S tim u vezi, u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona će sagledati mogućnosti za korištenje ove vrste usluga u bolnici „Mustafa Beganović“ već tokom ove godine, rekli su premijer Suljkanović i ministar zdravstva Bahrudin Hadžiefendić.

Na sastanku je dogovoreno da bolnica pripremi i planove za narednu godinu, a Vlada će nastojati da podrži i nabavku druge opreme koja će, osim benefita za građane, rezultirati i komercijalnim benefitima u poslovanju, navedeno je također u saopćenju iz kantonalne vlade.

Pročitajte...