Najveći broj koncesionih ugovora potpisan u gradu Tuzla

U ovoj godini očekuje se isti trend povećanja broja ugovora o koncesiji kao u 2018. kada je zaključeno osam ovakvih ugovora. Najveći broj premeta koncesije za koje je potpisan ugovor nalazi se na području Tuzle, Gračanice i Srebrenik. Po osnovu naknada za koncesije u prošloj godini  naplaćeno je približno 3,5 miliona KM.