Najveći dužnici za koncesije i dalje rudnici “Kreka” i “Đurđevik”

U prošloj godini Tuzlanski kanton je po osnovu koncesionih naknada naplatio skoro 3,5 miliona KM. Sklopljeno je i osam novih koncesionih ugovora. Najveći dužnik za koncesione naknade je JP „Elektroprivreda BiH“, sa dugom većim od 13 miliona KM.

Detaljnije u video prilogu…

Pročitajte...