Naredna dva dana sazvane 6. i 7. sjednica Predstavničkog doma PFBiH

Za utorak i srijedu, 29. i 30. oktobar, sazvane su šesta i sedma redovna sjednica aktuelnog saziva Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Za dnevni red šeste su kandidirani Prijedlog Zakona o doprinosima, Prijedlog Zakona o porezu na dohodak, Prijedlog Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH i Prijedlog Zakona o Registru finansijskih izvještaja.

Veoma obiman dnevni red je predložen za sedmu sjednicu – više zakona po hitnom postupku, izvještaji o radu u proteklim godinama nekoliko federalnih institucija, agencija ili preduzeća.

Od predloženih zakonskih akata, hitna procedura je predložena za izmjene Zakona o nasljeđivanju u FBiH, Zakona o registraciji poslovnih subjekata, Zakona o stvarnim pravima, Porodičnog zakona FBiH te Zakona o zemljišnim knjigama i Zakona o notarima u FBiH.

Zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca predložen je u formi nacrta.

Institucije i preduzeća čije izvještaje o radu treba razmotriti su Federalno pravobranilaštvo, Elektroprivreda d.d. Sarajevo i Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar.

Prema najavi, pred zastupnicima će na sedmoj redovnoj sjednici također biti izvještaji o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH, počev od druge polovine 2016. godine do kraja 2018., kao i izvještaji o proteklom dvogodišnjem djelovanju i realizaciji finansijskih planova Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Prateći su izvještaji o radu Nadzornog odbora tog fonda.

Federalni zavod za zapošljavanje podnijet će izvještaje o radu u 2017. i 2018. godini, kao i Regulatorna komisija za električnu energiju (FERK) za lanjski rad i finansijski plan u ovoj godini.

Naredna institucija koja će Predstavničkom domu podnijeti izvještaj o radu u proteklih skoro četiri godine, računajući i prvo polugođe 2019., jeste Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, odakle su upućene i informacije o stanju sigurnosti u Federaciji BiH u navedenom razdoblju.

Pročitajte...