Nargilu puši sve više maloljetnika pokazuju domaća istraživanja

Nargila je duhanski proizvod, vrlo štetan za konzumente, naročito ukoliko su oni maloljetni. Jedna njena doza jednaka je pušenju 20 cigareta. Na to su upozorili iz organizacije MIOS koja je u Tuzli organizirala Obrazovni forum za nastavnike i učenike kako bi ukazali na pojavu ovisnosti o ovoj toksičnoj kombinaciji duhana i voćnih aroma. Istraživanja Federalnog zavoda za javno zdravstvo ukazuju na to da 10 odsto školske djece svakodnevno konzumira nargilu. Prema podacima nevladinog sektora taj broj prelazi 50 odsto na nivou Bosne i Hercegovine.

– Mi od strane MIOS-a smo pružili alat, a to je projektna nastava gdje su učenici istraživali, prikupljali informacije, a onda su vršili edukaciju učenika i roditelja u svrhu prevencije, jer smo mi zaista i primijetili da oni nisu svjesni koliko je nargila štetnija od konzumacije samih cigareta, kaže za RTVK Azra Musić, projektna kordinatorica organizacije MIOS iz Tuzle

U svoje projektne aktivnosti organizacija MIOS je uključila i djelatnike zdravstvenih ustanova, kantonalnog Pedagoškog zavoda i Ministarstva za obrazovanje i nauku TK. Nargila je mnogo opasnija od samog duhana, kazala je dr. Aida Ramić Čatak, federalna koordinatorica za kontrolu duhana na obrazovnom forumu održanom u Tuzli.

– Ovo je danas prilika da podijelimo znanja vezana za zdravstvene posljedice i da razbijemo zablude da konzumacija nargile predstavlja bezazlenu naviku. Nema bezopasnog kontakta ni sa cigaretom, a niti sa nargilom. Duhanski dim nargile ima veću koncentraciju toksičnih tvari kao što je ugljenmonoksid, formaldehid, benzen, teški metali i policiklični hidrokarbonat koji izazivaju rak na različitim sistemima u organizmu, kaže ova doktorica koja je u fuknciji zamjenika direktora Zavoda za javno zdravstvo FBiH učestvovala u MIOS-ovom formu u Tuzli.

Na ovom forumu o svojim su istraživanjima o štetnosti nargile govorili i učenici srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona. Oni će zajedno sa svojim profesorima nastaviti s prezentacijama o štetnosti nargile među učenicima u svojim školama.

Pročitajte...