Narod Kuvajta ogromna podrška djeci oboljeloj od raka u Bosni i Hercegovini

Udruženje ‘Srce za djecu oboljelu od raka’ ističe ogromnu podršku naroda Kuvajta djeci oboljeloj od raka u Bosni i Hercegovini, putem Fonda za nabavku lijekova, pomagala i medicinske opreme.

– Fond za nabavku lijekova, pomagala i medicinske opreme funkcioniše zahvaljujući dobrim ljudima, donatorima koji obezbjeđuju sredstva. Posebno ističemo prijateljsku Državu Kuvajt i njen narod koji već treću godinu, putem Asocijacije za civilizacijski dijalog Tawasul, vakuf rahmetli Mohameda Abdulwahida Alayouba, Zakat House i Vakufsku direkciju Islamske zajednice u BiH, pomažu da naš fond funkcioniše. Zahvaljujući tim humanim ljudima i organizacijama mnoga djeca oboljela od raka dobila su neophodne lijekove i pomagala, da sigurnijim korakom dođu do cilja – navodi se.

Također, iz tog fonda su nabavljene i značajne količine medicinske opreme za hematoonkološka odjeljenja u Tuzli i Sarajevu te za pedijatrijske klinike u Bihaću, Mostaru i Zenici koja je učinila okruženje u kojem se liječe ta djeca, sigurnijim i opremljenijim za one najveće borbe, borbe za život.

– Liječenje djece oboljele od raka veoma je kompleksno, zahtjevno, iscrpljujuće i teško. Život djeteta i porodice se mijenja iz korijena te donosi sa sobom mnogo izazova, novih situacija i problema koje je potrebno riješiti.

Za jednog roditelja oboljelog djeteta najteži je osjećaj bespomoćnosti i nekontrole koju imaju u trenutku kad se bore sa nevidljivim neprijateljem te ne postoji čarobni štapić koji će jednim zamahom učiniti da njihovo dijete ozdravi. U svim problemima koji ih zateknu najlakši su oni za koje imaju konkretna rješenja i sredstva. Nerijetko su to one stvari koje se mogu kupiti novcem. I onda kad nemaju novca, važno je da znaju da uvijek ima neko ko će stati uz njih i obezbijediti im taj novac – ističe se u saopćenju Udruženja ‘Srce za djecu oboljelu od raka’

Kako navode, Udruženje je oformilo Fond za nabavku lijekova, pomagala i medicinske opreme, ponukano stvarnim problemima koji su rješivi.

Svrha Fonda jeste da djeci oboljeloj od raka, koja to nisu u mogućnosti, obezbijedi sve lijekove, pomagala, opremu, koji su potrebni za što uspješniji tok liječenja i kvalitetu života.

Obuhvata nabavku lijekova koji nisu na esencijalnoj listi, a preporučeni su od ljekara za liječenje, zatim nabavku i ustupanje na korištenje medicinskih pomagala (invalidska kolica, štake, proteze, mobilna boca za kisik, maske, medicinske perike) te nabavku medicinske opreme za potrebe pedijatrijskih hematoonkoloških pacijenata.