Nastavljeno deminiranje Majevice

Danas su nastavljeni radovi na deminarnju terena putni pravac Majevica – Lisača, koji će trajati do maja naredne godine. Planirano je deminiranje površine od oko 52.000 metara u cilju osiguranja bezbjedne teritorije. Poznato je da je ovaj teren zagađen raznim vrstama mina, pa čak i onim tenkovskim.

Pročitajte...