Natalitet u FBiH u padu, nužno što prije riješiti i poboljšati status porodilja

Kolegij Doma naroda Parlamenta Federacije BiH na današnjoj sjednici prihvatio je inicijativu potpredsjednice Federacije Bosne i Hercegovine Melike Mahmutbegović da se polovinom jula organizira tematska konferencija na kojoj će se razgovarati o rješavanju problema porodiljskih naknada u FBiH, javlja Anadolu Agency (AA).

“Nesporno je da je došlo do pada nataliteta uzrokovanog kako odlaskom mladih, posebno bračnih parova iz Bosne i Hercegovine, ali jednako tako i zbog činjenice da žene nisu motivirane, odnosno da su zapostavljene jer na cijeloj teritoriji Federacije BiH ne mogu da ostvare pravo i naknade kao porodilje”, istakla je Mahmutbegović.

Potpredsjednica FBiH istakla je kako će se do tematske konferencije o stanju porodilja u FBiH i rješavanju tog problema sačiniti sveobuhvatna analiza iz koje se žele dobiti jasni pokazatelji koliko je u FBiH porodilja, posebno koliko ih je među zaposlenim, a koliko nezaposlenim, te sa kolikim brojem djece: jednim, dvoje, troje…

“Želimo u sve uključiti nadležne kako federalne tako i kantonalne institucije kako bi se došlo do što preciznijih podataka koliko bi koštalo uvođenje u prava porodilja u FBiH tamo gdje to pitanje nije riješeno, odnosno koliko bi bilo potrebno dodatnih sredstava za poboljšanje stanja u toj oblasti. Ovim želimo pitanje rješavanja statusa porodilja u FBiH vratiti u institucije. Stoga nam je cilj da što bolje pripremimo podatke za teritoriju cijele Federacije BiH te da na tematskoj konferenciji ponudimo zaključke koji će rezultirati rješenjima”, istakla je Mahmutbegović.

Podršku inicijativi potpredsjednice FBiH Melike Mahmutbegović o održavanju tematske konferencije posvećene stanju porodilja u FBiH i rješavanju tog prroblema na današnjoj sjednici Kolegija Doma naroda Parlamenta FBiH podršku su dali predsjedateljica Lidija Bradara, te dopredsjedavajući Jasenko Tufekčić i Drago Puzigaća.

Podršku organizaciji konferencije dali su i predsjedavajući klubova bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda u Domu naroda Paralemnta FBIH Osman Ćatić, Tomislav Martinović i Slaviša Šućur.

Zaključeno je kako će se na tematsku konferenciju pozvati predsjedavajući oba doma Parlamenta FBiH kao suorganizatori, kao i zamjenici predsjedavajućih, te predsjednici klubova u Domu naroda, odnosno predsjednici klubova stranaka u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, te predsjednici kantonalnih skupština u FBiH i zvaničnici nadležnog federalnog i kantonalnih ministarstava rada i socijalne politike.

Sličan sastanak bit će održan i sa članovima Kolegija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Izvor: Anadolija

Pročitajte...