Naučite prepoznati spolnu diskriminaciju!

Lokalni  antidiskriminacijski forumi  na kojima se analiziraju  gender akcioni planovi te  govori o  dostupnim mehanizmima institucionalne prevencije protiv diskriminacije na osnovu spola organiziraju se širom Bosne i Hercegovine a dio su projekta „Braniteljice ljudskih prava unapređuju prava u Bosni i Hercegovini“.

Novinar Emina Ramić

Danas je Udruženje građana Vive žene organiziralo jedan u Tuzli  a na kojem su učesnici i učesnice informisani o Zakonu o zabrani diskriminacije te osnovnim ljudskim pravima i slobodama koji mogu biti predmet diskriminacije.

Kako je kazala Danijela Huremović  koordinatorica Sigurne kuće u tuzli cilj je da se učesnici i učesnice upoznaju sa oblicima diskriminacije i Zakonima koje obuhvataju ovu problematiku.

A Zakoni su u Bosni i Hercegovini , složne su učesnice foruma, veoma dobri i usklađeni sa onima u Evropskoj uniji ali često ostaju samo mrtvo slovo na papiru, istakla je Selma Mustačević, koordinatorica gender projekata Amica Educa.

Postoje razni oblici diskriminacije upozorene su učesnice anti-diskriminacijskog foruma, postoje prava i mehanizmi zaštite, samo za njima treba posegnuti. Uloga lokalnih antidiskriminacijskih foruma koje podržava Kraljevina Nizozemska je  upravo širenje  znanja o vrstama diskriminacije i zakonskim oblicima zaštite.

 

 

Pročitajte...