NB: Zašto je važno usvojiti Zakon o porijeklu imovine i oduzimanju nelagalno stečene imovine?

Nezavisni blok Tuzlanskog kantona održao je konferenciju za medije, na kojoj je predstavljena politka ovog bloka, koju će kandidati propagirati u Parlamentu BiH. Na prvim sjednicama Parlamenta BiH, naglasio je Edin Ibrišević, kandidat Nezavisnog bloka za državni Parlament, treba usvojiti Zakon o porijeklu imovine i oduzimanju nelegalno stečene imovine. Mnoge koruptivne i kriminalne radnje u našem društvu posljednica su nepostojanja ovog Zakona, smatra Ibrišević.
Zakonom treba definisati da se oduzeta imovina od počinioca krivičnog djela vrati oštećenoj strani, bez obzira da li to bila država, građani ili radnici uništenih firmi, navode u Nezavisnom bloku. Usvajanje Zakona o porijeklu imovine i oduzimanju nelegalno stečene imovine, smatra Ibrišević, od posebne bi koristi bilo upravo radnicima uništenih firmi, jer bi na ovaj način mogli biti ispunjeni uslovi za izmirenje njihovih obaveze prema Zavodu penzionog osiguranja, te bi radnici mogli biti penzionisani. Dosadašnja vlast, nije željela da uvoji jedan ovakav zakon koji je u interesu svih građana BiH, naglašeno je na pres konferenciji Nezavisnog bloka u Tuzli.