Njemačka kompanija odlučila da investira u Tuzlanski kanton, Plan je iskoristiti krečnjak

Ministar privrede Tuzlanskog kantona Osman Puškar potpisao je danas Ugovor o koncesiji za eksploataciju kamena krečnjaka sa privrednim društvom “GEOINŽINJERING” d.o.o. Kladanj koje je ovih dana prešlo u vlasništvo njemačke kompanije  koja se  bavi proizvodnjom kamenih agregata, kamenog brašna i kreča, a do sada nije bila prisutna na tržištu BiH. Tokom  potpisivanja  ugovora najavljena su nova investiranja i radna mjesta .

Potpisivanjem ugovora, koncesija privrednom društvu “GEOINŽINJERING” d.o.o. Kladanj ,  koje je ovih dana prešlo u vlasništvo njemačke kompanije “Oetelshofen Kalk” produžena je na  ležištu “Hrastić” u općini  Kladanj i  nadene dvije godine. Resorni kantonalni ministar  zadovoljan je što su u kratkom roku završene procedure oko potpisivanja ugovora o koncesiji, te otvoren prostor za strane investitore.

Potpisivanju ugovora prisustvovao je i vlasnik kompanije, koji je izrazio zadovoljstvo sklopljenim poslom te kazao da je ovo veliki iskorak i za njegovu porodičnu firmu koja postoji već 118 godina.

Kompanija Oetelshofen kalk bavi se proizvodnjom kamenih agregata, kamenog brašna i kreča i do sada nije bila prisutna na tržištu BiH. Nakon preuzimanja privrednog društva “Geoinženjering”  planiraju izgradnju fabrike kreča, a cjelokupan proces bi trebao biti finaliziran u periodu od tri godine od zaključivanja dugoročnog ugovora o koncesiji za eksploataciju kamena krečnjaka na navedenom lokalitetu. Kako je rečeno u početnoj fazi planirano je investiranje u mašine i uređaje, čime bi se izvršila modernizacija kamenoloma i nastavak proizvodnje agregata svih vrsta, uz zapošljavanje minimalno 15 radnika. Podizanjem nivoa proizvodnje i proširenjem asortimana proizvoda broj zaposlenih bi se povećavao. Do kraja 2018. godine bi se vršila optimizacija proizvodnje i investiranje u postrojenja za proizvodnju kamenog brašna.