Fudbalski klub Seona dobio nove prostorije

Klub iz MZ Seona u općini Srebrenik postiže posljednjih godina dobre rezultate na sportskom planu, ali paralelno rade i na popravljanju infrastrukture čime bi stvorili preduslove za viši rang takmičenja. Više u prilogu…….