Nova knjiga Elvira Musića o perzijskom jeziku u BiH

“Jezici u kontaktu, kulture u dodiru – Perzijski jezik i farsizmi od Kine do Balkan, s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu”, naziv je nove knjige autora doc.dr. Elvira Musića, kolumniste portala Preporod.info, koja je ovih dana objavljena u izdanju Dobre knjige.

Nakon opsežne analize prisustva farsizama u jezicima indijskog i kineskog podneblja, te u arapskom, turskom i kurdskom jeziku, autor analizira proces stizanja riječi perzijskog porijekla u bosanski jezik, etimološki obrađuje neke od frekventnih farsizama u bosanskom jeziku i sam proces nadopunjuje kulturološkom kontekstualizacijom odnosa između bosanskog i perzijskog govornog područja.

Predgovor za knjigu je napisao predsjednik Akademije perzijskog jezika, prof. dr. Golamali Haddad Adel.

– O postojanju uske veze između iranske i bosanskohercegovačke kulture svjedoče i brojni prijevodi perzijskih klasika na bosanski jezik. Među tih tridesetak prijevoda nailazimo na Mantik al tayr, Đulistan, Mesneviju, Ejnu-l Kuzatove Temhidate, Hafizov Divan, Golšen-e raz, Tezkiret al evlija, Pandname, Beharistan, ali i Fevzijev Bulbulistan te Kudsijju, u kojoj su sačuvane riječi Pira Nakšibenda koje je profesor Musić perom istinskog naučnika protumačio i time se promovirao u jedinog tumača riječi tog velikog gnostika na globalnom nivou – istakao je prof. dr. Haddad Adel.

Nakon naslova “Tumačenje Kudsije-Riječi Pira Nakšibenda”, “Mevlana i mir-Rat i mir u djelima Mevlane Dželaludina Rumija”, “Univerzum Hafiza Širazija”,”Riznice Mevlevijske mudrosti”, “Istočne draguljarnice”, te bibliotečkih jedinica objavljenih na turskom i perzijskom govornom području, ovo je jedanaesta autorska knjiga našeg kolumniste.

Perzijski jezik je od davnina bio najljepša riznica u koju su brižno pohranjivana blaga bogate iranske kulture i civilizacije.

Perzijski jezik se u Bosni i Hercegovini danas uči na Odsjeku za orijentalnu filologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ali i na kursevima u drugim obrazovnim centrima.

Ova knjiga o prisustvu perzijskog jezika u BiH će uistinu koristiti i njima kao i svima onima koji žele steći nova saznanja o sebi, svojoj povijesti i prošlosti, ali i otvorenosti bosanskohercegovačke kulture prema drugim kulturama.

(RTVTK/Preporod.info)

Pročitajte...