Novalić: Na federalnom nivou riješeni neki od velikih problema (VIDEO)

Federalni premijer Fadil Novalić poželio je svim građanima Federacije BiH sretnu novu 2020. godinu sa “željom da nam svima bude bolje“.

– Za to imamo nekoliko razloga, a prije svega usvojen Program reformi na državnom nivou, koji znači sigurniji i brži put prema NATO-u. To nam daje nadu da ćemo ići putem sigurnosti – izjavio je Novalić Feni.

Na federalnom nivou smatra da su riješeni neki od velikih problema, koji su bili karakteristika bh. društva, kao što je „Zakon o demobilisanim borcima budući da je 20.000 ljudi ušlo u pravo koje im pripada“.

– Istovremeno napomenuo bih da ovogodišnji budžet Federacije BiH, koji je usvojen u oba doma Parlamenta FBiH, garantira da će svi budžetski korisnici dobiti ono što im pripada. S tim smo završili i dugi put restruktuiranja penzionog Zavoda, koji je po prvi put postao budžetski korisnik – rekao je Novalić.

Penzinerima je poručio da su aposlutni propritet društva u rješavanju problema i isplatama penzija.

To je regulisano Zakonom o izvršenju budžeta, gdje je pri definiranju prioriteta u isplati rashoda sa Jedinstvenog računa Trezora FBiH “isplata penzija svrstana kao drugi prioritet odmah nakon servisiranja unutrašnjeg i vanjskog duga“.

Prema tome, očekuje se da neće biti bilo kakvih kašnjenja i poteškoća u isplati penzija u narednoj godini.