Novalić: Zastoj u reformama najprisutniji u procesu pokretanja biznisa

Gostujući u emisiji “Odgovorite ljudima” Federalne televizije (FTV) naglasio je da je problem u tome što je Ustavni sud FBiH van snage stavio Zakon o notarima, zbog čega su oni suspendirani, a stari zakon nije vraćen. Kada se to pitanje riješi, ostalo je na lokalnom nivou, gdje se dobijaju dozvole za otvaranje biznisa i ubrzanja tih procedura.

Iznio je podatak da postoji saradnja s akademskom zajednicom, ali i nevladinim organizacijama za rad na reformama, a iznio je i podatak Porezne uprave Federacije BiH, ali i Zavoda za zapošljavanje FBiH, da je zabilježen porast broja zaposlenih od 35.972, dodajući da postoje podaci gdje su ti radnici zaposleni.

Osvrnuo se na pitanje penzionera, napominjući da su penzioneri općenito i penzioni sistem najveće pitanje, ali je naglasio da je ovaj saziv Vlade zatekao 134 miliona KM deficita u PIO-u, dodajući da je tokom mandata prošle Vlade u penzioni sistem ulazilo 4.000 penzionera godišnje, a ova Vlada zatekla je sistem koji je ubrzao ulazak penzionera na 12.000 novih penzionera godišnje.

“Potreban nam je novi zakon kako ne bi bilo takvih ulazaka u penzioni sistem. Pristali smo na povećanje penzija od 10 posto onima koji su u penzioni sistem ušli do 1998. godine i pet posto onima do 2008. godine. Obavezali smo se s koeficijentom od 14, ali potreban je i rast BDP-a”, kazao je Novalić.

Kao drugu ranjivu kategoriju stanovništva, nakon penzionera, naveo je boračku populaciju, istaknuvši da je uz saglasnost udruženja promijenjen način odnosa prema boračkoj populaciji. Jedan od njih je donošenje registra, što je urađeno, u proceduri je zakon o boračkim udruženjima od posebnog značaja za Federaciju te je napravljen sporazum o dostignutim pravima.

“Rebalans budžeta trebala bi razmatrati Vlada, a za desetak dana i Federalni parlament, kada će sedam miliona KM biti usmjereno za deset najvećih boračkih udruženja od posebnog značaja za Federaciju. Više ne određuje Vlada kome će usmjeriti sredstva, ali budžet ne smanjujemo”, pojasnio je Novalić.

Govoreći o pitanju “Agrokora” odnosno kako zaštiti radnike i imovinu, najavio je da će u narednim sedmicama Federalna vlada imenovati povjerenika o pitanju Konzuma, kćerke firme Agrokora, koji će imati prava za pojačan nadzor, ali se neće miješati u poslovne odluke, dodajući da će time zaštiti prava radnika i proizvođača jer će se oni prvo namirivati.

I premijer Novalić je ocijenio da je Sporazum o saradnji Hrvatske i bh. entiteta Republike Srpske na realizaciji projekta “Snabdijevanje prirodnim gasom krajnjeg kupca – Rafinerije nafte Brod” miješanje u državne nadležnosti.

No, pojasnio je da se Federacija snabdijeva iz Zvornika, a ne Slavonskog Broda i gas u Federaciji zavisi od Sporazuma s Mađarskom koja prenosi plin i validan je do 2022. godine te Sporazuma sa Srbijom koji je istekao, a nastoji se napraviti novi, dodajući da je gas je ruski.

Novalić je večeras potvrdio da je zatečeni dug u Federaciji 6,253 milijarde KM, s tim da je vanjski veći od pet milijardi. Radi se o dugu koji potiče još iz bivše Jugoslavije (oko milijardu), a ostalo je nakupljeno u proteklih 20 godina.

“Restriktivnom fiskalnom politikom, uštedama i moratorijima uspjeli smo smanjiti dug za 471 milion KM. Zatekli smo i deficit od 225 miliona KM od čega 65 miliona KM u poljoprivredi, 173 miliona KM u autocestama, 134 u PIO… Učinit ćemo sve da novu Vladu ne opteretimo takvim stanjem”, podvukao je Novalić.

Kazao je da su trezorski zapisi u iznosu od 360 miliona KM predviđeni u budžetu kao izvor novca uz MMF ukupno zaduženje bi trebalo biti 760 miliona KM, a vraća se 1,2 milijarde KM, što znači da se mnogo manje zadužuje nogo što se vraća duga.

“I ono što se zadužujemo radimo zbog vraćanja duga kojeg su stvorile neke prethodne vlade. U ovom mandatu zadužili smo se 103 miliona KM od MMF-a”, zaključio je federalni premijer Fadil Novalić.

Pročitajte...