Novi grantovi za sektor poljoprivrede u BiH

USAID i Vlada Švedske  putem FARMA II projekta ,organizacijama iz sektora poljoprivrede  u našoj  zemlji  na raspolaganje su stavili  dodatni grant fond. Riječ je o milionskim  bespovratnim sredstvima ,  koja će biti  iskorištena  za pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške organizacijama proizvođača iz sektora poljoprivrede. Javni poziv za dodjelu  sredstava otvoren je do 19. aprila ove godine.