Novi paket reformskih zakona upućen Federalnom parlamentu

Federalna vlada održala je sjednicu u Sarajevu, nakon čega je premijer Fadil Novalić saopćio kako su na putu da zatvore proces započet 2016. godine, čime bi bile zatvorene reformske aktivnosti.
Federalna ministrica finansija Jelka Milićević istakla je da će se četiri nova zakona naći pred parlamentarcima od kojih je najvažniji Zakon o porezu na dohodak, jer se tiče svakog radnika, ali i drugih kategorija.
“Zakoni su upućeni u parlament, neki prije dvije godine, neki prije godinu i po. Zadaća nije bila nimalo laka. Trebalo je osloboditi privrednike, a istodobno rasteretiti vanbudžetske fondove. Danas mogu reći da smo mi u periodu od dvije godine pratili šta se dešava kod poslodavaca, korisnika i šta se dešava s prihodima. Ustanovili smo da imamo povećanje prihoda sedam posto godišnje”, istakla je ona.
Navela je kako poslodavci trenutno imaju trošak rada 45 posto, a da će uz nove amandmane imati sniženje na 32 posto.
“Naš je uslov da nema ništa neoporezivo. Sve plaće veće od 650 KM će imati manju stopu oporezivanja”, kazala je Milićević, dodavši kako su pojednostavili sistem obračuna i kako će od sada imati samo tri stope i tri doprinosa.
“Jednostavno je izračunati, ali i poreznim inspektorima iskontrolirati. Moram naglasiti da imamo jedan broj ljudi koje želimo zaštititi. To su poslovi u tekstilnoj i rudarskoj industriji”, rekla je Milićević.
Dodala je kako bi sniženje doprinosa trebalo ići u penzioni fond.
“Imat ćemo manje ostvarene prihode u zavodu za zapošljavanje. Mi sada imamo kreditne linije za zapošljavanje. Obaveze po tim kreditima vraća Federacija BiH”, kazala je Milićević.
Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača je izjavio kako je Zakon o radu usvojen u Zastupničkom domu i da će biti na razmatranju sjednice Doma naroda.
“Ukoliko bude usvojen, stupit će na snagu. Cilj je unaprijediti slobodno udruživanje sindiakata i omogućiti osnivanje udruženja. Sindikati, poslodavci i vlada moraju imati konsenzus o najkvalitetnijim i najprihvatljivijim rješenjima. Zakon predviđa mogućnost utvrđivanja reprezentativnosti sindikata na osnovu profesije i struke”, kazao je Drljača. Dodao je kako mu je bitno koliko članova mora biti u nekom sindikatu ili udruženju da bi bili reprezentativni.

Pročitajte...