Novi projekt MIOS-a:”1 kvadratni kilometar obrazovanja”

U naredne tri godine Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole”, MIOS iz Tuzle će, u saradnji sa šest osnovnih škola sa područja Tuzle i Živinica, provoditi projekat “1 kvadratni kilometar obrazovanja”. Cilj je kroz različite pedagoške aktivnosti, susrete, edukacije i saradnju s lokalnim zajednicama poboljšati uslove za školovanje djece koja dolaze iz socio-ekonomski ugroženih porodica. O ovom projektu razgovarali smo sa Edinom Malkić, direktoricom Međunarodnog udruženja Interaktivne otvorene škole MIOS-a Tuzla.

Pročitajte...