Novi sportski tereni u kampusu tuzlanskog univeziteta

Danas je u Kampusu Tuzlanskog univerziteta obavljeno potpisivanje memoranduma o saradanji Fakuteta za tjelesni odgoj i sport tuzlanskog univerziteta i strijeljačko-invalidskog kluba Tuzla, te FK Sloboda.

Ovom prilikom je dakan fakulteta Vlatko Šeparović sa sardanicima upoznao rektoricu Univerziteta prof. dr. Nerminu Hadžigrahić  i ministra za sport i mlade TK Srđana Mićanovića sa dosadšnjim aktivnostima i planovima na uređenju sportskih terena. Više u prilogu…