NUB “Derviš Sušić” Tuzla: Upriličen sastanak potencijalnih članica sistema COBBISS.BH

Danas je u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci „Derviš Sušić“ održan sastanak potencijalnih članica sistema COBBIS.BH sa područja Tk. COBBIS.BH  predstavlja Kooperativni online sistem i servis Bosne i Hercegovine, a biblioteka „Derviš Sušić“ i četiri biblioteke Univerziteta u Tuzli  članice su ovog sistema.

 

Pročitajte...