Obavještenje za studente Evropskog univerziteta Brčko distrikt i Evropskog univerziteta Kallos Tuzla

Obavještavamo studente Evropskog univerziteta Brčko distrikt i Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla da se jave predmetnim nastavnicima kako bi dobili uputstva o predispitnim obavezama putem e-maila. Kontakt e-mail adrese nastavnika mogu se preuzeti na web stranicama Univerziteta.

Studentska služba Evropskog univerziteta

Pročitajte...