Obilježavanje 115. godišnjice sindikalnog pokreta u BiH u teškim uslovima za radnike

Prilikom obilježavanja 115 godina sindikalnog pokreta u našoj zemlji, iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine iskazano je uvjerenje da su svojim dosadašnjim aktivnostima, odnosno kao socijalni partneri, doprinjeli da se ne donesu ishitrena rješenja koja bi bila protiv interesa radnika. Ukazano je i na razloge sadašnjeg nezavidnog položaja ove organizacije. Navedeno je kako je jedna od najvećih pobjeda Saveza samostalnih sindikata BiH opstanak organizacije, ali i imena države u nazivu organizacije. Prilikom obilježavanja 115 godišnjice Sindikata istaknuto je kako je od osnivanja Glavnog radničkog saveza za BiH 1905. godine do danas zadržao osnovne principe zbog kojih je i osnovan. Posebno su razočarani činjenicom da zakonski prijedlozi idu u pravcu da se sedmično radi 72 sata što je, smatra Fahrudin Šahović – predsjednik SSS TK apsurd imaju li se u vidu iskustva i prijedlozi drugih zemalja gdje se radno vrijeme skraćuje na 6 sati dnevno a radna sedmica na 4 radna dana. Radnici su vraćeni u robovlasničko vrijeme – smatra Šahović ističući da ih ni pandemija koronavirusa nije spriječila da održe proteste protiv za radnike nepovoljnih zakonskih rješenja. U ovakvim uslovima se kao prioritet nameće opstanak sindikalne organizacije na čije se razbijanje ide – smatra Mehmed Avdagić – predsjednik sindikata PPDIVUT -a. Povodom godišnjice objavljen je bilten pod nazivom „115 godina Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine“ koji obuhvata priču o nastanku i razvoju sindikalnog pokreta na području BiH.

 

Pročitajte...