Obilježena godišnjica 2. bataljona Bratunac

Drugi bratunački bataljon formiran je početkom oktobra 1992. g. Prve akcije su bile u Čeliću, a zatim na području Zvornika i Teočaka. Dio boraca je sudjelovao u pokušaju proboja prema Srebrenici sa Kapetanom Hajrudinom Mešićem, dio se borio u Međeđi na položaju Baljkovice, a neki su bili u Godušu do 1993. godine.„U Godušu smo zajedno sa njihovim snagama bili na Skakavici, položaju bitnom za odbranu Teočaka, Sapne, gooduša. Formiranjem Prve muslimanske Podrinjske brigade početkom februara 1993. godine jedinica se postepeno izvlačila. Početkom maja Kamenićki, Vlasenički i naš bataljon borili su se na području Kladnja, u Pelemišima“,  rekao je Hakija Hodžić, komandant. 2. bataljona Bratunac (1992-1994) Tokom rata poginulo je 10 pripadnika bratunačkog bataljana, a oko 20  je bilo ranjeno. Pomažući srebreničanima koji su lutali šumama i nisu mogli naći izlaz do slobodne teritorije poginuo je i jedan od istaknutih boraca iz Vlasenice, komandant vlaseničkog bataljona, a kasnije i komandant brigade – Bećir Mekanić.  „Padom Srebrenice Bećir Mekanić je vidio te tragedije a bio je emitovan. Suosjećao je sa svim borcima i narodom i familijom. Krenuo je sa grupom najbližih saradnika da uđe da pomogne našem narodu jer je imao informacije da ima živih koji nisu uspjeli doći do slobodne teritorije u federalni dio. On je veoma hrabro, bez ikakvog kalkulisanja uspio proći“, rekao je nekadašnji pomoćnik komandanta za moral Dževad Gušić . Na povratku iz Srebrenice, u blizini mjesta Luke , između Vlasenice i Kladnja u ljeto 1995. g poginuli su Bećir Mekanić,  Esad Muratović, Alija Jašarević i Redžo Hurić. Naišli su na minsko polje. U okviru obilježavanja godišnjice 2. bataljona Bratunac bivši borci su se okupili kod Spomen obilježja Jezernica i odali počast poginulim borcima.  Izvještajna skupština Organizacije demobilisanih boraca Bratunac kao i predavanje o „Provođenju zakona demobilisanih boraca i članova njihovih porodica“.

Pročitajte...