Objavljen Javni poziv za učešće poslodavaca u realizaciji Programa poticanja zapošljavanja

Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona danas objavila je Javni poziv za učešće poslodavaca u realizaciji Programa poticanja zapošljavanja 2021. godine. Za realizaciju – Programa predviđena su sredstva u iznosu od  216.600 maraka radi sufinansiranja zapošljavanja. Javni poziv je otvoren narednih 15 dana, a zadnji dan za podnošenje prijava je 7.oktobar, istakla je Amela Makul, stručna saradnica za informisanje Služba za zapošljavanje TK

Ovim Javnim pozivom biće zaposlene 34 osobe sa evidencije nezaposlenih u Tuzlanskom kantonu. Do 12 nezaposlenih biće stručno osposobljeno za rad. Ovdje je riječ o osobama koje ne pripadaju boračkoj populaciji, navodi Makul. Program se realizuje s ciljem sufinansiranja zapošljavanja i stručnog osposobljavanja, osoba sa evidencije nezaposlenih. Novac je osiguran u Budžetu TK i  Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak.