Obnova i izgradnja 235 porodičnih kuća i izgradnja 290 stanova u zgradama

264 stana u 18 zgrada za biće izgrađeno za potrebe raseljenih osoba u Federaciji. Sporazum o realizaciji ovog projekta danas su potpisali predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i federalnog resornog ministarstva sa načelnicima i gradonačelnicima.  Zahvaljujući Regionalnom stambenom programu, bit će osigurano ukupno 3.200 stambenih jedinica za ugrožene izbjeglice, raseljene osobe  i povratnike u Bosni i Hercegovini.

Pročitajte...