Obnovljena OŠ ”Grivice”: Para ima, samo ih treba pronaći

Osnovna škola ‘’Grivice’’ u Banovićima izgrađena prije 60 godina, prvi put je detaljno renovirana izvana i iznutra. Radove su platili zajedno, Američka ambasada, koja je donirala 250 hiljada dolara i Općina Banovići sa 100 hiljada konvertibilnih maraka iz Budžeta. Još traje obnova fiskulturne sale, a škola koja se nalazi pored regionalne ceste na relaciji Tuzla – Zenica dobila je i novu dvorišnu ogradu.

Recept za druge škole koje žele slijediti ovdašnji primjer je prvo – aktivirati razvojni tim koji će prepoznati probleme i tražiti načina za njihovo rješenje, kažu u Grivičkoj školi. Opširnije o ovoj temi doznajte iz TV priloga koji smo pripremili za emisiju Putokaz.

Video priredila Azra Mešić, novinar
Snimao Emir Smajić

Pročitajte...