Očekuje se saglasnost za mogući Privremeni prihvatni centar

Premijer Tuzlanskog kantona demantirao je danas, netačne navode pojedinih medija, koji su objavili da će se do kraja novembra formirati prihvatni centar za smještaj migranata. Kako je pojašnjeno, Tuzlanski kanton ima ideju, ali privremeni prihvatni centar za migrante ne može biti uspostavljen bez saglasnosti lokalne zajednice nadležne za određenu lokaciju. Na press konferenciji su izneseni i neki novi detalji.
Premijer Tuzlanskog kantona potvrđuje da je pregledao dvije moguće lokacije u koje bi se najduže do 48 sati mogli zbrinuti migranti. Jedna je prilično blizu putnoj komunikaciji i tu bi se uz minimalna materijalno-tehnička ulaganja mogli smjestiti migranti, u periodu predviđenom prema Zakonu o migrantima, a to je 24 do 48 sati. Migranti su izvorna nadležnost državnog nivoa i upravo bi oni trebali da uspostavljaju centre uz saglasnost lokalnih samouprava. Uključenje kantonalnog nivoa praktično je pitanje dobre volje Vlade i premijera, da se nađe adekvatno rješenje. Gdje se tačno nalazi moguća lokacija premijer ne želi govoriti prije sastanka i mogućeg dogovora sa rukovodstvom lokalne zajednice, odnosno institucije čija je imovina vlasništvo. Ne smije se zaboraviti da Vlada i Tuzlanski kanton nemaju sredstva za zbrinjavanje migranata. Do sada se, iz humanih pobuda, interventno reagiralo prema određenim nevladinim organizacija, uključenim u određene vidove pomoći migranatima. Isto tako, navodi premijer Tuzlanskog kantona, nemoguće je odrediti bilo kakav rok za uspostavu privremenog centra za smještaj migranata.

 

 

Pročitajte...