Od danas moguće odlaganja kabastog otpada: Saznajte gdje su postavljeni “Narandžasti kontejneri”!

Projektom “Uspostavljanje sistema za održivo upravljanje kabastim otpadom, na teritoriji gradova Užica i Tuzle” (BWL), kojeg realiziraju JKP „Komunalac” i Centar za ekologiju i energiju, će biti uveden novi sistem prikupljanja kabastog otpada po mjesnim zajednicama. U prvoj zoni kabasti otpad će se preuzimati 12 puta u godini, svakog posljednjeg vikenda u mjesecu.

Novi sistem prikupljanja kabastog otpada počinje ovaj vikend, a tzv. Narandžasti kontejneri postavljeni su na 20 lokacija u blizini kolektivnih stambenih objekata.

Prvom zonom obuhvaćene su mjesne zajednice: Batva, Brčanska Malta, Centar, Jala, Kula, Kreka, Mosnik, Mejdan, Novi Grad I, Novi Grad II, Sjenjak, Slavinovići, Slatina, Solana, Solina, Stari Grad i Tušanj.

U drugoj zoni, u prigradskim mjesnim zajednicama će se kabasti otpad preuzimati 4 puta godišnje (prva sedmica u januaru, aprilu, julu i oktobru) a tu spadaju mjesne zajednice: Breške, Bukinje, Dobrnja, Dokanj, Donja Obodnica, Dragunja, Gornja Tuzla, Gornja Obodnica, Gornja Lipnica, Grabovica, Husino, Kiseljak, Lipnica, Ljepunice, Ljubače, Mramor, Par Selo, Pasci Gornji, Požarnica, Simin Han, Srednja Lipnica, Ši Selo i Šićki Brod.

Pročitajte...