Od danas u TK anketiranje poslodavaca

Kantonalna služba za zapošljavanje od danas počinje anketiranje poslodavaca. Riječ je o projektu ‘’Analiza potreba tržišta rada u Federaciji Bosne i Hercegovine 2019/2020. godina.’’ Projekat se provodi u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, u cilju utvrđivanja postojećeg stanja na tržištu rada radi jačanja veze sa poslodavcima i što kvalitetnijeg obavljanja usluge posredovanja u zapošljavanju.
Istraživanjem koje se provodi od 9. decembra do 31. januara 2020. godine planirano je obuhvatiti 300 poslodavaca sa područja Tuzlanskog kantona, Kriterije za odabir poslodavaca odredio je Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji sa Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine.
Tokom anketiranja koristiće se online upitnik. Pitanja su podijeljena u nekoliko kategorija. Analiza sa preporukama biće javnosti predstavljena početkom 2020. godine, doznajemo u Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona koja ovaj projekt realizira u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Projektom ‘’Analiza potreba tržišta rada u Federaciji BiH 2019/2020. godina.’’

 

 

Pročitajte...