Održan XIII međunarodni Simpozij “Sport i zdravlje”

Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli danas je organizovao XIII međunarodni Simpozij „Sport i zdravlje“ čija je tema ove godine „Tjelesna aktivnost za vrijeme pandemije“.

Simpozij je realizovan u  u skladu sa epidemiološkim preporukama sa 30 osoba fizički prisutnih u amfiteatru, ali i putem interneta u on-line živom formatu.

“Mi ostvarujemo danas dva bitna cilja. Cilj je da u teškim uvjetima usljed pandemije nastavimo kontinuitet, a možemo reći da već imamo taj kontinuitet jer ovo je 13. godina zaredom da organiziramo Simpozij. Druga stvar je, svaka nedaća donosi i neku priliku i izazov. Mi smo ovu nedaću iskoristili u organizaciji ovog Simpozija da tri teme koje smo koncipirali da budu sadržaj današnjeg Simpozija budu aktualne a da ih prezentiraju naše mlade snage”, rekao je dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli prof.dr.Vlatko Šeparović.

Tri mlada profesora na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport održali su predavanja o veoma aktuelnim temama: Dr.Edin Užičanin o „modelu organizacije nastave na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport za vrijeme pandemije“, Dr Sanjin Hodžić o „boravku u prirodi kao o tjelesnom i mentalnom lijeku u izazovima savremenog društva“ i Dr Jasmin Zahirović o „značaju programskih sadržaja fitnesa u nastavi tjelesnog odgoja za vrijeme pandemije“.

Pored profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja Simpoziju „Sport i zdravlje“ prisustvovali su i rektorica Univerziteta u Tuzli Nermina Hadžigrahić, ministrica obrazovanja i nauke u Vladi TK Fahreta Brašnjić i kantonalni ministar za kulturu, sport i mlade Srđan Mićanović.

Pročitajte...