Održana 2. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila tekst Informacije Ministarstva finansija u vezi akta Advokatskog društva Arslanagić Elmir & co doo Sarajevo, kojim je od Ministarstva finansija zatraženo plaćanje mjeničnog duga po mjenici, u iznosu 178.385,02 KM.

S tim u vezi Vlada je ovlastila Ministarstvo finansija da u ime Vlade, putem Kantonalnog pravobranilaštva Tuzla, u vanparničnom postupku pred nadležnim sudom iskoristi sva pravna sredstva u zaštiti imovine i imovinskih interesa Tuzlanskog kantona, kao i da Informaciju proslijedi nadležnim organima u cilju provjere eventualnog postojanja elemenata krivičnog djela i odgovornosti.

_____________________________

Odjeljenje za informisanje