Održana 5. sjednica GV Srebrenik

Nakon tromjesečne pauze održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Srebrenik. Najviše pažnje vijećnici su posvetili Izvještaju o izvršenju budžeta Grada Srebrenik za 2019 godinu.

“Jedna od značajnijih tačaka jeste izvršenje  budžeta za period od 1. januar 2019 do 31.122019. Ono što je pokazatelj iz 2019 godine jeste da je planirani budžet bio u iznosu od 14 i pol miliona maraka. Prihodovna strana je iznosila negdje oko 10,9 miliona KM a rashodiovna tek nešto više od 10 miliona KM. Tako da je ostvaren suficit od 858 hiljada KM .” – Edis Kavgić, zamjenik predsjedavajućeg gradskog vijeća.

U 2020 godini proglašen je budžet u iznosu od 20,5 miliona maraka naveo je Edis Kavgić, zamjenik predsjedavajućeg gradskog vijeća. S obzirom na novonastalu situaciju sa pandemijom u tekućoj godini se ne očekuju neki veći prihodi.

“Shodno ovoj situaciji koja se desila na našoj teritoriji covid-19  iskren da budem sumnjam da ćemo doći i blizu ove realizacije koja je bila u 2019 godini od nekih nepunih i 11 miliona maraka. Kao i svaki grad, svaka općina i mi smo našli  u takvoj situaciji da ne očekujemo neko ostvarenje odnosno ne očekujemo neko veću prihodovnu stranu u 2020 godini. Vidjet ćemo šta će konačni financijski izvještaj na kraju ove godine poručiti. ” – Edis Kavgić, zamjenik predsjedavajućeg gradskog vijeća

Na dnevnom redu Gradskog vijeća u Srebreniku danas je između ostalog bio i Prijedlog rješenja o imenovanju gradskog pravobranioca, kao i tačke koje se odnose na pitanja značajna za obrtnike, vlasnike malih i srednjih preduzeća koje se tiču umanjenja određenih taksi prema Gradu Srebreniku.

Pročitajte...