Održana Regionalna konferencija o položaju žena s oštećenjem vida

Kako bi skrenuli pažnju na položaj žena oštećenog vida u društvu, Udruženje građana oštećenog vida Tuzla organizovalo je Regionalnu konferenciju kojoj su prisustvovali predstavnici Saveza slijepih CG i Gradske organizacije slepih iz Beograda. Na konferenciji su održane dvije radionice: Veza između UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i ciljevima održivog razvoja i Rodna ravniopravnost i društveni položaj žena žena sa oštećenjem vida. Opširnije u prilogu.

Pročitajte...