Održana Sjednica OV Srebrenik

Vijećnici općinskog vijeća u Srebreniku danas su, između ostalih, podražali Informciju o materijalno-statusnom položaju porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i učesnika NOR-a. Utvrđen je i Prijedlog primjedbi i sugestija na Nacrt Zakona o inspekcijskim poslovima Tuzlanskog kantona .

Iako je Dnevnim redom planirano razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Općine Srebrenik za ovu godinu, kao i Razmatranje Prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa izgradnje infrastrukture u ovoj Općini za ovu godinu, tačke su povučene radi dodatnog usaglašavanje. Vijećnici su podržali i projekt rekonstrukcije raskrsnice u Špionici. Podržana je i izgradnja kružnog toka na rasrsnicama kod Binga i na raskrsnici u Ćehajama.

Imenovan je i direktor Javne ustanove „Sportsko-rekreativni centar“ Srebrenik.