Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila Informaciju o mogućim nezakonitostima pri zapošljavanju u MUP-u TK

Vlada je danas prihvatila Informaciju o mogućim nezakonitim radnjama pri provođenju posljednjeg konkursa u postupku zapošljavanja policijskih službenika u činu policajac, te zadužila ministra unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i vršioca dužnosti direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova da hitno dostave Vladi Tuzlanskog kantona na razmatranje izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta u dijelu Uprave policije MUP-a TK.
“Uprava policije je pokušala mimo odluke Vlade da podigne u čin starijeg policajca osamdeset policijskih službenika i time oslobodi pozicije koje su trebale biti upražnjane. Danas smo zaključkom donijeli odluku da iz čina starijeg policajca postojećeg, brišemo sve upražnjene pozicije u činu starijeg policajca time nećemo opteretiti budžet i omogućimo ovim mladim kadetima da uđu u sastav policije, a kasnije ćemo pravilnikom o radu omogućiti da Uprava policije bude daleko operativnija”, kazao je ministar MUP-a TK, Sulejman Brkić.
Ministar finansija je zadužen da izda nalog budžetskoj inspekciji da izvrši kontrolu zakonitosti provedene procedure nabavke kombi vozila za potrebe policije, a koja se koriste za prijevoz lica lišenih slobode. Vlada je danas usvojila i Nacrt Strategije mladih Tuzlanskog kantona za period 2020.-2024. godine koji je, kako je rečeno temeljni iskaz društveno-političke vizije razvoja položaja mladih u Tuzlanskom kantonu. “Treba napomenuti da ova Strategija slijedi preporuke Zakona o mladima F BiH,sedam prioritetnih oblasti koje po Zakonu o mladima se analizira i donosi. To su oblasti obrazovanja , zapošljavanja i poduzetništva ,zdravstvena i socijalna politika, informisanost, slobodno vrijeme mladih, aktivizam i mobilnost.
Strategijom su definisana četiri cilja:jednake mogućnosti za dosezanje punog potencijala u učenju i razvoju, ekonomska i socijalna sigurnost, sigurno, ekološki čisto i ugodno okruženje, te aktivno učešće u razvoju zajednice”, pojasnio je Srđan Mićanović, ministar kulture, sporta i mladih TK.
Vlada je danas prihvatila Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2019. godinu u kojem je navedeno da je tokom protekle godine uspješno realizovana eksterna matura, te je Zavod, u četvrtoj godini realizacije strateškog plana 2016-2020 godina, uspio realizovati značajan dio programskih aktivnosti. Prihvaćen je i Plan poslovanja JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ za 2020. godinu. kojim su predviđeni veći prihodi nego u 2019. godini., prije svega povećanjem broja prevezenih putnika, prihoda ostvarenih u kargo saobraćaju, zakupa reklama i parkinga kao i u povećanju količine potrošnje avio goriva za opsluživanje aviona koji koriste usluge Međunarodnog aerodroma Tuzla. Podršku je dobila i Informacija o implementaciji člana 31. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, koju je sačinila JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona dobili su zaduženje da organizuju sastanak sa predstavnicima Federalnog zavoda PIO/MIO i Poreske uprave FBIH u cilju prevazilaženja problema i pronalaska odgovarajućih rješenja u vezi sa uplatom penzijskog staža po članu 31. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u svrhu stjecanja uslova za starosnu penziju, te da su obavezani da u razumnom roku sa kratkom informacijom informišu Vladu Tuzlanskog kantona o rezultatima održanog sastanka i poduzetim mjerama na rješavanju navedenog problema. Na danađnjoj sjednici Vlada je , između ostalog, zadužila Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da u Finansijskom planu za 2020. godinu, po osnovu dodatnog kriterija za obezbjeđivanje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, povećani obim troškova zdravstvene zaštite uslijed zagađenosti, planiraju dodatna sredstava u iznosu od 354,698,00 KM, za područje Lukavca, Tuzle i Živinica.