Održana sjednica Vlade TK

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Uredbu o novčanoj i egzistencijalnoj naknadi, čime su stvorene i pravne pretpostavke da i demobilisani borci sa područja Tuzlanskog kantona, mlađi od 57 godina, počnu ostvarivati ovo pravo.
“Pored toga što mora biti mlađi od 57 godina mora biti prijavljen u Službu za zapošljavanje prije podnošenja zahtjeva najmanje 12 mjeseci, da je bio pripadnik OS BIH najmanje 12 mjeseci i da ostvaruje prava na području TK.Jedan vrlo bitan kriterij je da demobilisani branilac ostvaruje mjesečni prihod po članu domačinstva u iznosu manjem od 50% najniže penzije isplaćene u F BiH, u decembru prošle godine. Što znači da se ovo pravo veže za demobilisanog borca, a ne za porodicu”,kazao je Amir Kulaglić, ministar za boračka pitanja TK.
Vlada će svakog mjeseca utvrđivati koeficijent po kojem će se isplaćivati naknada. Nakon objavljivanja uredbe u Službenom listu TK, oni koji ispunjavaju uslove moći će početi sa ostvarivanjem ovih prava. Usvojen je i Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračke zaštite u 2020. godini.
U Informaciji o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na području Tuzlanskog kantona, koju je Vlada prihvatila, navedeno je da se intenzitet dolaska ilegalnih migranata na područje Tuzlanskog kantona ponovo od 16. maja pojačao. U skladu sa tom činjenicom Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije kontinuirano poduzimaju službene mjere i radnje, s ciljem održavanja povoljnog stanja sigurnosti. Policijski službenici su tokom mjeseca maja pronašli i evidentirali oko 900 migranata. Vlada je danas prihvatila informaciju o epidemiološkoj situaciji na području Tuzlanskog kantona, a u vezi sa COVID-om 19.
“Unutar ove informacije tražene su informacije rada zdravstvenih ustanova o broju uposlenika koji su bili zaraženi ili su bili, ili su trenutno u samoizolaciji. od zdravstvenih ustanova je tražena informacija o zdravstvenopj organizaciji rada svih službi, sa posebnim osvrtom na Higijensdko-epidemiološke službe na primarno nivou. Dalje je tražena informacija o opremljenosti zaštitnom medicinskom opremom zdravstvenih ustanova, te o svemu što su poduzeli i da li su i koliko opreme uspjele nabaviti JZU na području TK”, izjavila je Dajana Čolić, ministrica zdravstva TK.
U skladu sa razvojem epidemiološke situacije predlagat će se određene mjere koje mogu imati i restriktivni karakter. Dat je i epidemiološki osvrt na trenutnu i očekivanu epidemiološku situaciju Zavoda za javno zdravstvo TK i UKC Tuzla, te Uprave policije TK. Usvojena je informacije o stanju turističko-ugostiteljske i trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2019.godini. Tuzlanski kanton bilježi skoro identičan broj dolazaka.
Ono što je interesantno je da je došlo do jednakog broja dolazaka, a povećan je broj noćenja. Ova godina je pokazivala da će se nastaviti ovaj trend i da će biti rekordna godina što se tiče turizma. Prva tri mjeseca smo imali sve pokazatelje da će tako i biti. Poslije svega ovoga što se dešava nismo sigurni da ćemo biti i blizu toga. Ako dođemo do 30 ili 40 % od 2018. godine bićemo zadovoljni”, navodi Edin Buševac, ministar trgovine, saobraćaja i turizma TK.

Vlada je danas,između ostalog dala saglasnost na nekoliko odluka. Jedna od njih odnosi se na odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o odobravanju 20.000,00 KM Općini Lukavac, po 15.000,00 KM općinama Sapna i Čelić i 10.000,00 KM Općini Doboj Istok, kao hitne intervencije uslijed djelovanja prirodne nesreće uzrokovane poplavama i klizištima u 2020. godini.

Pročitajte...