Održana sjednica Vlade TK

Na današnjoj sjednici Vlada TK utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona. Ovim izmjenama Vlada Tuzlanskog kantona nastoji pomoći razvoj poljoprivrede, te uticati na smanjenje negativnih posljedica koje su na poljoprivredne proizvođače ostavile nedavne vremenske neprilike, kasni proljetni mrazevi i grad tokom proizvodne godine. Prema važećem Zakonu pravo na novčanu podršku u voćarskoj proizvodnju imali su poljoprivrednici koji ostvare određene prinose i prodaju određenu količinu voća.
“Svjesni okolnosti u kojima su se našli naši proizvođači mi smo se opredijelili da izmijenimo zakon u dijelu koji će poljoprivrednim proizvođačima omogućiti da ostvaruju novčanu podršku po hektaru zasnovanog voćnjaka. Cijenimo da je voćarska proizvodnja značajna za TK . Potrebno je naglasiti da smo mi već poznati po brendu izvoza svježe šljive i mislim da dugoročno posmatrano trebamo pomoći proizvođačima.To nam je bio osnov za imjenu Zakona”, izjavio je Samid Šarac, pomoćnik ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK.
Ovaj prijedlog Zakona biće upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje. Vlada je usvojila i Informaciju Uprave policije TK za juni ove godine koja se odnosi na migrantsku krizu. U Informaciji je navedeno da je u tom periodu kroz Tuzlanski kanton prošlo 1 800 migranata. Zabilježeno je dvadeset slučajeva koji su okarekterisani kao ugrožavanje sigurnosti.
“U dva slučaja se radi o krivičnom djelu i razbojništvu i razbojništvu u pokušaju. To lice je brzom reakcijom policije lišeno slobode , djelo je dokumentovano i isti je predat Tužilaštvu.O svemu je upoznata i Služba za poslove sa strancima”, kazala je Amra Kapidžić, portparol Uprave policije MUP-a TK.
Štab za migrante koji je oformila Uprava policije MUP-a TK prati i analizira problematiku sa migrantima i predlaže konkretne mjere i aktivnosti policije. Najavljene su pojačane aktivnosti na mjestima gdje se o migranti, te čitavom trasom kojom se kreću prema Regionalnom centru za strance u Sarajevu.
Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Iznos jednokratne novčane pomoći za svaku kalendarsku godinu utvrđivat će Vlada Kantona posebnom odlukom, najkasnije 90 dana od dana donošenja budžeta Kantona.
Utvrđen je i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama Tuzlanskog kantona., data saglasnost na odluke Kantonalnog štaba civilne zaštite o odobravanju po 15.000,00 KM gradovima Gradačac i Gračanica, te Općini Kladanj, kao hitne intervencije uslijed djelovanja prirodne nesreće uzrokovane gradom, poplavama i klizištima u 2020. godini . Podržan je i Program utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2020. godinu. Vlada jer prihvatila i mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK-a na prednacrt Zakona o vijeću zaposlenika i nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca. Vlada je danas Skupštini Tuzlanskog kantona predložila da imenuje predsjednika i članove Savjeta za izdavanje udžbenika i drugih nastavnih sredstava. Savjet predlaže upotrebu udžbenika na prijedlog Stručne komisije, izuzev udžbenika i drugih nastavnih sredstava koje je odobrilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Na današnjoj sjednici, između ostalog razmatrani su i Izvještaji o radu nekoliko Javnih ustanova, te odobrena određena finsnsijska sredstva za sufinansiranje sportskih i drugih manifestacija.

Pročitajte...