Održana sjednica Vlade TK: Oko milion i 200 hiljada KM za zaštitu povratnika

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje. Naime, izmijenjena je odredba koja se odnosi na broj izvršilaca na poslovima pedagoga škole čim se predviđa otvaranje 8 radnih mjesta pedagoga u osnovnim školama. Vlada je prihvatila i Inicijativu za uvođenje izbornog predmeta Poduzetništvo u srednje škole na ovom području. odobreno je i više od 900 hiljada KM općinama za vodoprivredne projekte.

Kantonalna Vlada prihvatila je Analizu o socijalno-statusnim pitanjima branilačke populacije na ovom području. Navodi se da je od 7,5 miliona KM, izdvojenih za dopunska prava boraca, najveći dio, oko 2,8 miliona KM utrošen na njihovu zdravstvenu zaštitu. To podrazumijeva obavezno zdravstveno osiguranje boraca koji to pravo nemaju ni po kojem drugom propisu. Također, obezbijeđena je premija zdravstvenog osiguranja za preko 9 hiljada boraca te sredstva za nabavku ortopedskih pomagalqa, vanjsko-klimatsko liječenje i tome slično. U ovoj oblasti, najveći problem je i dalje nezaposlenost.

U skladu sa konceptom „Jedna škola jedan pedagog“, izmijenjena je i odredba  koja se odnosi na broj izvrpšilaca  na poslovima pedagoga škole. Predviđeno je otvaranje novih 8,6 normi odnosno 8 radnih mjesta pedagoga u osnovnim školama. Dopunjena je in odredba u pogledu stručne spreme i profila osoba koje su angažovane na poslovima odgajatelja u  internatskom smještaju u specijalnoj osnovnoj školi.

Data je saglasnost na finansijski i plan rada Direkcije regionalnih cesta za narednu godinu. prihodi su procijenjeni na nešto više od 16 miliona KM dok su rashodi manji i iznose oko 15 miliona KM i od čega će najveći dio ići u obnovu i rekonstrukciju puteva.

Oko milion i 200 hiljada KM je određeno povratnicima u Republici Srpskoj za ostvarivanje prava na korištenje primarne zdravstvene zaštite u svim javnim zdravstvenim ustanovama u Tuzlanskom kantonu. Sredstva su namijenjena  domovima zdravlja u čeliću, Doboj istoku, Kladnju, Sapni i Teočaku te tuzlanskom UKC-u.

Vlada je dala pozitivno mišljenje na odobrena kreditna sredstva Šparkase banke za 11 aplikanata iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz kantonalnog budžeta. To znači da je u ovoj godini, odobreno ukupno 26 zahtjeva sa plasmanom ukupne vrijednosti od oko 8 miliona i 600 hiljada KM.

Prihvaćena je i inicijativa za uvođenje izbornog predmeta Poduzetništvo u srednje škole. Od ukupno 32 srednje škole na ovom području ovaj je predmet u izbornom ili redovnom statusu zastupljen u dvadeset škola. Što dovoljno govori o potrebi uvođenja ovog predmeta u srednje škole.

Odobreno je i oko 900 hiljada KM za vodoprivredne projekte u Gradačcu, Srebreniku, Gračanici, Lukavcu, Sapni i Kalesiji.

Pročitajte...