Okončan projekat socio – ekonoskog osnaživanja i integracije žrtava mina i njihovih porodica

Projekat socio – ekonoskog osnaživanja i integracije žrtava mina i njihovih porodica u jedanaest, minama ugroženih općina u BiH je okončan danas u Lukavcu kao jednom od partnerskih općina u projektu. Inicijalni sastanak grupe podrške žrtava mina i izložba radova osoba sa i bez invaliditeta kruna su realizacije projekta čiju provedba je većinski finansirana sredstvima EU.

 

Pročitajte...