Okončanje konkursne procedure u školama TK sredinom septembra

U školama na području Tuzlanskog kantona u toku su intervjui sa kandidatima po ponovljenoj konkursnoj proceduri. Očekuje se da će cijeli posao biti okončan do sredine septembra dok se rang liste kandidata očekuju do 12. septembra. Po okončanju konkursne procedure na redu su Izmjene Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanje u školama u TK.

Pročitajte...