Ombudsmani: U BiH primjetno sistemsko kršenje ljudskih prava (VIDEO)

Analize Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine pokazale su da je u BiH primjetno sistemsko kršenje ljudskih prava, a neizostavno je ukazano i na kompliciran način prijave i borbe za zaštitu ugroženih prava.

Kako je istaknuto tokom današnje prezentacije godišnjeg izvještaja rada ove institucije, najveći broj prijava građana u prošloj godini bio je zbog dužine trajanja sudskih procesa, a ombudsmanka za ljudska prava BiH Nives Jukić izdvojila je primjer podnosioca žalbe koji izvršenje presude čeka od 2013. godine.

Pojasnila je da se radi o osobi koja se danas u penziji, a prava traži iz radno-pravnih odnosa te je preporučila da se poveća iznos budžetskih sredstava na svim nivoima vlasti radi realizacije izvršenih odluka.

Sve je veći broj žalbi koje se odnose na zdravstvenu zaštitu, ali povećan je i broj žalbi građana iz oblasti pružanja komunalnih usluga, dok broj žalbi u oblasti socijalne zaštite ne oslikava stvarno stanje stvari imajući u vidu činjenicu da je socijalna skrb simbolična i ne može osigurati osnovne životne potrebe.

Upozoreno je danas i na veliki broj prijava kada su u pitanju kršenja prava djece koja su žrtve nasilja vršnjačkog ili u porodici, a najviše žalbi odnosi se na manjkavost sistema u konfliktnim razvodima.

Kada su u pitanju žalbe po osnovu diskriminacije, Jukić je naglasila da je u prošloj godini zabilježeno povećanje broja tih predmeta, ali ocjenjuje da je diskriminacija mnogo više prisutna nego se na ovaj način može prikazati i to jer se građani boje prijaviti je.

Jukić je također zabrinjavajućim nazvala i sve veće povećanje broja žalbi u kojima se ukazuje na neprikladan sadržaj statusa objavljenih na društvenim mrežama, koji sadrže govor mržnje i diskriminaciju po različitim osnovama.

– Ipak, u prošloj godini imali smo veliki broj predmeta koji je riješen pozitivno nakon prvog obraćanja instituciji jer bi odgovorna strana otklonila uzroke koji su doveli do diskriminacije – zaključila je Jukić.

Kao još jednu spornu činjenicu izdvojila je i ombudsmenka Jasminka Džumhur ističući da je potrebno za osiguranje ljudskih prava obratiti se sudu, što usporava proces, ali zabrinjava i činjenica da se ne provode preporuke ove institucije u BiH, državi koja ne implementira ni odluke Evropskog suda za ljudska prava.

Također, napomenula je da je u BiH primjetan mali broj donesenih zakona, ali i donose se po hitnoj ili skraćenoj proceduri bez konsultacija, no osim toga potrebno je uspostaviti mehanizme nadzora te inspekcijske organe.

– Međutim, žalbe koje su upućene Instituciji ombudsmena ukazuju na to da su institucije sistema često dio problema umjesto da otklanjaju prepreke često dodatno usložnjava situaciju. Principe vladavine prava i zaštite ljudskih prava u BiH teško je održati i to još uvijek čini samo nekoliko profesionalaca u institucijama – pojasnila je.

U brojnim predmetima koje je Institucija tretirala u prošloj godini, često su postupali po službenoj dužnosti temeljeći to na informacijama koje dobiju iz medija, koje smatraju partnerom, a kako je rečeno formirano je i nekoliko predmeta u slučaju Dragičević.

Više od stotinu žalbi u prošloj godini uputili su građani na rad policijskih organa od kojih se najveći broj njih odnosi na prekomjernu upotrebu sile, a još je naglašeno da čak na 44 preporuke Institucija nije dobila nikakav odgovor.

U ovoj godini Institucija koja se brine za zaštitu ljudskih prava u javnom sektoru namjerava obići nekoliko općina i gradova kako bi se građani što više upoznali o pravima, planiraju obići i fakultete, a ombudsman Ljubinko Mitrović najavio je da će se zalagati za to da svako dijete u BiH ima zdravstvenu zaštitu.

Pročitajte...