Online izvođenje nastave na Medicinskom fakultetu u Tuzli

Pored osnovnih i srednjih škola, studenti Univerziteta u Tuzli prate online nastavu. Međutim, studenti medicinskog fakulteta u Tuzli ističu kako u protekla dva mjeseca nisu imali klasično izvođenje online nastave. Sa Univerziteta poručuju kako će do kraja sedmice biti u funkciji platforma za neometano izvođenje online nastave i za sve studente i profesore medicinskog fakulteta.

Autor: Dino Dropić

Nekada su se predavanja i vježbe na fakultetima održavali i pratili u klupama. Danas se zbog pandemije koronavirusa održavaju nešto drugačije, na internetu. Zbog pandemije koronavirusa studenti Univerziteta u Tuzli, nastavu u učionicama zamijenili su online nastavom. Međutim, u svemu ima izuzetaka.  Na medicinskom fakultetu u Tuzli u posljednja dva mjeseca nisu imali klasično izvođenje online nastave. Rektorica Univerziteta u Tuzli Nermina Hadžigrahić ističe kako je od samog početka krize uzrokovane koronavirusom, formirano  koordinaciono tijelo za nesmetano  realizovanje e-nastave.

“ U tom koordinacionom tijelu se nalaze i predstavnici svih fakulteta pa tako i medicinskog. Nastavnici su dužni da redovno podnose sedmične izvještaje prodekanima za nastavu tako da dekani imaju puni uvid i u načine, dinamiku i realizaciju te nastave, tako da mogu pravovremeno reagovati na sve nedostatke i poteškoće, tako da je najbolje studenti da za te svoje eventualne probleme obrate menadžmentu fakulteta. Medicinski fakultet u ovom slučaju konkretno ima veliki broj i vanjskih saradnika, naših profesora na kliničkim predmetima koji su u kliničkom centru, možda nisu uvijek bili u situaciji da pravovremeno se  konsultuju i daju sve od sebe kada je u pitanju realizacija nastave. Vjerujem da će to do kraja ipak sve biti uredu”, rekla je  Nermina Hadžigrahić rektorica Univerziteta u Tuzli

Iz Ministarstva obrazovanja i nauke TK ističu kako su od početka procesa realizovanja online nastave u kontaktu sa Univerzitetom.

“Mogućnost da organizuju oni svoju online nastavu preko moodle platforme je ponuđena od početka marta, međutim naravno senat je donosio svoje odluke. Mi kao ministarstvo nemamo pravo da se uplićemo u rad Univerziteta, da ulazimo u njihovu autonomiju i oni su pronalazili neke druge načine za organizovanje online nastave. Dobili smo informacije da neki fakulteti zaista nemaju nastavu odnosno određeni predmeti se donekle ne drže ili drže na nekakav način koji nije dovoljno jasan studentima. Međutim dobra je vijest da evo već u zadnjh nekoliko dana dobijamo informacije da fakulteti našeg Univerziteta jedan po jedan polako pristupaju moodle platformi i  da će evo nadam se u što skorije vrijeme biti riješeno i odnosno da u potpunosti zaživi”, izjavila je  Fahreta Brašnjić ministrica obrazovanja i nauke TK.

 Sa Univerziteta u Tuzli poručeno je kako će do kraja tekuće sedmice biti u funkciji platforma koju će moći koristiti  i nastavnici i studenti medicinskog fakulteta. Na taj način će se bez problema i na ovom kao i na većini drugih fakulteta u Tuzlanskom kantonu moći nesmetano održavati online nastava.

Pročitajte...