Općina Banovići u projektu transparentnijeg tržišta nekretnina

Općina Banovići uspješno se uključila u realizaciju projekta transparetnijeg tržišta nekretnina kojeg vodi Federalna geodetska uprava u saradnji sa Vladom Kraljevine Švedske. Cilj projekta je povećanje transparentnosti tržišta nekretnina i ostvarivanje realnog uvida u razvoj i kretanje ovog tržišta. Opširije u video prilogu