Općinske organizacije RVI u Gračanici, Kladnju i Srebreniku dobile računarsku opremu

Predstavnici  Saveza RVI TK i Ministarstva za boračka pitanja TK dodijelili  su računarsku opremu općinskim organizacijama RVI Srebrenik, Gračanica i Kladanj ukupne vrijednosti oko 23 000 KM.                                                                          Uz to su dobili i odgovarajući softver za unos podataka. Ranije su opremili devet općinskih organizacija,  Plan je da svih 19 općinskih organizacija bude opremljeno tako da imaju jedinstvenu bazu podataka .                                                          Oprema u općinskim organizacijama RVI uglavnom je zastarjela, a trebalo bi osvježiti i podatke o članovima, rečeno je na press konferenciji Saveza RVI TK .                      Baza podataka će obuhvatati socijalnu anamnezu ratnih vojnih invalida ali i članova njihove porodice. To će olakšati pristup podacima o tome koliko ima RVI, sa kojim procentom invaliditeta, koliko je preminulo, penzionisano i  koliko je nezaposlene djece ratnih vojnih invalida.                                                                                    Plan Saveza RVI TK je da u naredenom periodu obezbijedi opremu za preostalih sedam općinskih organizacija, kako bi mogli krenuti s primjenom softvera i u svakom trenutku imati tačne i precizne podatke o svakom članu.