Operativnim planom Budžeta TK za prva tri mjeseca obuhvaćeni svi zahtjevi budžetskih korisnika

Operativni plan Budžeta Tuzalnskog kantona za prvi kvartal je donesen. Svi zahtjevi budžetskih korisnika su u potpunosti ispoštovani. S obzirom na to da pendemija ostavlja posljedice na privredna kretanja, zbog čega je otežano projiciranje prihoda, u Ministarstvu finansija TK napominju da se ostvarenje prihoda prati na dnevnom nivou.


Prihodi planirani u Budžetu TK za ovu godinu u iznose  433 miliona 218 hiljada maraka, u odnosu na 2020.godinu veći su za 1,7 miliona maraka. Rashodi su planirani u iznosu od 433 miliona 44 hiljade martaka.

-Ono što moram istaknuti, za prva tri mjeseca ove godine usvojen je operativni plan. Sve ustavne nadležnosti koje kanton ima obavezu regulisati su ispunjene, odnosno, uvrštene u prvi ovogodišnji operativni plan. Svi zahtjevi ministarstava i budžetskih korisnika su uvaženi 100% iznosu, navodi Vedran Lakić, ministar finansija TK.

Od oko 39 miliona, koliko je u prošloj godini doznačeno od sredstava MMF-a, dio je uvršten u ovogodišnji Budžet kantona.

-Ono što je karakteristika za ova prva tri mjeseca, jeste da smo neiskorištena sredstva iz prethodne godine od 18 miliona KM, koja smo dobili od MMF-a uvrstili u prvi kvartal, a kako bismo mogli odgovoriti svim zahtjevima, pojašnjava ministar Lakić.

U strukturi prihoda Budžeta TK predviđenih za ovu godinu, najveći dio se odnosi na poreske, oko 291 miliona 730 hiljada maraka. Planirani prihodi od PDV-a iznose 202 miliona 322 hiljade maraka, od poreza na dobit oko 43 miliona, te od poreza na dohodak oko 45 miliona.

-Moramo povesti računa o prilivu sredstava, voditi računa o procjenama i operativnom planu za drugi kvartal 2021.godine. Naime, uviđamo da su trenutni prihodi, u januaru, za 5 miliona maraka manji u odnosu na januar prethodne godine. Nije to velika opasnost, sobzirom na to da prošle godine u januaru nije bilo pandemije, te imajući u vidu da u početnim mjesecima svake godine se ostvaruje relativno manji iznos prihoda. Svakodnevno ćemo pratiti, vršiti procjene i nastojati ispoštovati zahtjeve budžetkih korisnika, kaže Vedran Lakić, ministar finansija TK.

S obzirom na to da je za niže nivoe vlasti, odnosno, kantona, u Budžetu Federacije planirano oko 200 miliona maraka, Tuzlanskom kantonu bi trebalo da bude doznačeno oko trideset miliona maraka.

 

 

Pročitajte...