Osnovna zdravstvena zaštita mora biti dostupna svima

Sedmog aprila, u svijetu se obilježava Svjetski dan zdravlja. Moto je već desetljećima isti – „Zdravlje za sve“ pri čemu se misli na univerzalni koncept zdravstvene zaštite koju bi trebao imati svaki građanin, kako u BiH tako i u svijetu. No podaci o zdravstvenoj zaštiti u svijetu su porazni. Naime, skoro polovina svjetskog stanovništva ne dobiva osnovnu zdravstvenu zaštitu kada joj je potrebna. Pored toga, posebna pažnja se treba obratiti i na osobe u trećoj životnoj dobi, koje naročito u BiH, većinom zbog malih primanja, ne mogu sebi priuštiti potrebne lijekove, a problem usamljenosti i starenja u teškim uslovima života je sve veći. Što pokušava promijeniti organizacija “Osmijeh” iz Gračanice sa organizovanim individualnim i grupnim susretima.

Više u video prilogu