Ostvarena saradnja između VSTV-a BiH i Visokog pravosudnog vijeća Italije

Delegacija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) predvođena predsjednikom Milanom Tegeltijom potpisala je danas u Rimu Memorandum o razumijevanju o bilateralnoj saradnji s Visokim pravosudnim vijećem Republike Italije.

Memorandum je potpisan u cilju unapređenja bilateralne saradnje i razmjene najboljih praksi, s namjerom da se afirmiše što veći stepen nezavisnosti, efikasnosti, odgovornosti i profesionalizma u pravosuđu. Kroz saradnju se želi podržati nastojanje pravosuđa BiH da se približi standardima Evropske unije u oblasti pravosuđa, slobode i sigurnosti.

U predstojećoj saradnji, poseban akcenat će biti stavljen na unapređenje kapaciteta bh. pravosuđa za borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma. U tom smislu su već poduzeti i konkretni koraci kroz izradu studije o mogućnosti instaliranja u pravosudni informacioni sistem BiH softvera SIDNA, vrhunskog analitičko-istraživačkog alata u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kojeg koristi italijanska Državna direkcija za borbu protiv mafije i terorizma.

– Ponosni smo i zadovoljni što potpisivanjem ovog memoranduma imamo konkretan rezultat u vezi s našom kontinuiranom saradnjom u proteklom periodu – rekao je Tegeltija.

Istakao je da su sistemi bh. i talijanskog pravosuđa slični te da je iskustvo italijanskog pravosuđa, zemlje koja se bavi krupnim kriminalom, važno za BiH.

– Ova saradnja je velikog značaja i vjerujem da je potpisivanje Memoranduma početak plodonosne saradnje – naglasio je Tegeltija.

Potpredsjednik italijanskog Visokog pravosudnog vijeća Giovani Leginini je kazao da je Visoko pravosudno vijeće Republike Italije zainteresovano za unapređenje pravosudnih sistema na zapadnom Balkanu, posebno u BiH, te istakao da je dodatna važnost ovog protokola zajednički put prema Evropskoj uniji.

Leginini je dodao da je uvjeren u bitnost proširenje EU na zapadni Balkan, te da je saradnja između svih zemalja EU temeljena na zajedničkim demokratskim principima.

– Ovaj memorandum je zajednički korak u pravom pravcu i potvrda demokratskih principa i vladavine prava – naveo je Leginini.

Potpisivanjem Memoranduma omogućava se proširivanje saradnje između dva vijeća kroz razmjenu iskustava i obostranu korist u oblasti sudske administracije i organizacije, procesa imenovanja i ocjenjivanja nosilaca pravosudnih funkcija i njihove etike i odgovornosti.

Također, u okviru saradnje, planirane su i intenzivne aktivnosti na stručnom usavršavanju i razmijeni stručnjaka u ključnim oblastima bitnim za pravosuđe, slobodu i sigurnost.

Potpisivanju memoranduma prethodio je sastanak Komisije za međunarodne odnose s domaćim i međunarodnim institucijama, edukaciju i izvršenje krivičnih postupaka kojem je prisustvovala i delegacija VSTV-a BiH.

Tokom sastanka razmijenjeno je mišljenje o trenutnoj situaciji u vezi s nezavisnošću pravosuđa u Turskoj o čemu će se razmatrati na slijedećoj sjednici VSTV-a BiH i narednom sastanku Balkanske mreže pravosudnih vijeća, saopćeno je iz VSTV-a BiH.

Pročitajte...