Otvoren Muzej istočne Bosne

Danas Muzej istočne Bosne  ponovo otvario vrata sa ljetnom postavkom. Ovu reprezentativnu postavku čine odabrani eksponati svih odjeljenja pokrivajući jedan širok vremenski raspon od arheoloških predmeta neolitita i značajnih predmeta maše etnologije do ključnih historijskih događaja koji su direktno uticali na naše društvo.

U Muzeju istočne Bosne u ljetnoj postavci biće predstavljen dio eksponata koje muzej čuva u svojim odjeljenjima. Svaki dio izložbe prati dokumentarni dio koji prate historijske činjenice.

“Prije svega tu su eksponati  koji se odnose na najstariji  period prošlosti, istorije Tuzle i TK  i radi se o predmetima  koji govore o najstarijoj proizvodnji soli perioda mlađeg kamenog doba. Zatim se izložba nastavlja  na enolit odnosno mlađe kameno doba i tu su takođe  predstavljeni  predmeti i tu su takođe predstavlejni predmeti  koji su  se u tom periodu stanovnici koristili.Zatim dolazimo do Ilirskog perioda i tu takođe imamo jedan dio eksponata koji svjedoče o tom periodu i kada je u pitanju arheologija završavamo sa antičkim periodom odnosno sa rimskim periodom i tu su uglavnom predmetzi koji su sa područja  Sase odnosno Srebrenice.“ -Nataša Perić, viši kustos Muzeja istočne Bosne

Na etnološkom odjeljenju  je predstavljena gradska bosanska soba sa kraja 19 i početka 20 vijeka. Namještaj i prateći elementi su ručno rađeni. Predstavljena je ženska gradska nošnja  kao i nakit iz tog perioda koji je nošen  na području Tuzle i Tuzlanskog kantona. Osim ženske predstavljena je i muška narodna nošnja.Riječ je o vojnoj opremi  koji su nosili imućniji muškarci. Novitet  u ovoj postavci u odnosu na sve prethodne  predstavljaju eksponati iz  perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata  1992-1995.

“Mi smo počeli  prije dvije godine sa skupljanjem muzejskog materijala koji se odnosi na ovaj period i evo građani će po prvi put imati priliku  da vide eksponate, lične predmete boraca ovog rata  kao i uniformu  koju je nosio jedan od heroja odbrambeno-slobodilačkog rata  kapetan Hajro Mešić.“ -Nataša Perić, viši kustos Muzeja istočne Bosne

Izložba se nastavlja na istorijski dio i govori o istoriji Tuzle u periodu 1941-1945. Na njoj će biti predstavljeni  lični predmeti  i nauružanje koji su koristili borci i istaknuti aktivisti  narodnooslobodilačkog pokreta. Još jedan od noviteta stalne ljetne postavke  je i numeznatička zbirka na kojoj su predstavljeni novčići iz perioda Rima, Osmanskog cartsva, Austrugarske i Habsburške monarhije kao i perioda Kraljevine Jugoslavije.

 „Moći će se vidjeti  kako se kovao tada novac. U pitanju je zlatni,srebreni  i bakarni novac u Rimskom periodu. Na tim novčićima su uglavnom bili rimski carevi. U Osmanskom periodu, oni imaju različiti ornamente. Kada je u pitanju  Habsburška monarhija takođe su uglavnom predstavljeni carevi i carice  koji su tada vladali u vrijeme Kraljevine Jugoslavije za vrijeme kralja Petra II Karađorđevića i kralja Aleksandra.“ -Nataša Perić, viši kustos Muzeja istočne Bosne

Umjetnički dio ove postavke čine umjetnička djela istaknutih tuzlanskih umjetnika koji su rađeni u Tuzli  ili su živjeli  i dali svoj doprinos u kulturnom stvaralaštvu Tuzle. Umjetnici čija djela krase zidove muzeja su : Ismet Mujezinović, Đorđe Mihajlović akademski slikar Bosne i Hercegovine, djela Anke Beštal prve akademske slikarice zatim  Koste Hakmana i Voje Dimitrijevića.  Ljetna postavka Muzeja istočne Bosne biće otvorena do kraja septembra.

Pročitajte...