Otvoreno pismo Sindikata visokog obrazovanja TK

OTVORENO PISMO SINDIKATA VISOKOG OBRAZOVANJA TK:  

”JOŠ JEDAN EKSER U KOVČEG UNIVERZITETA U TUZLI”

U Sindikatu visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona su šokirani tretmanom oblasti visokog obrazovanja od strane Vlade TK. Sindikat visokog obrazovanja TK već duže vrijeme skreće pažnju na brojne teškoće koje su zadesile oblast visokog obrazovanja u našem kantonu, a naročito Univerzitet u Tuzli. Svo vrijeme smo se nadali da će Vlada TK i upravljačke strukture Univerziteta u Tuzli shvatiti težinu trenutka, i aktivno se uključiti u prevazilaženje nagomilanih problema. No međutim, dolazi još jedan ekser u kovčeg Univerziteta u Tuzli u formi davanja saglasnosti na upis studenata u narednoj akademskoj godini. U najmanju ruku, moglo bi se kazati da je izostala društvena odgovornost našeg osnivača, Vlade TK, pri davanju saglasnosti za upis, nevjerovatnih 1283 studenta na privatni Evropski Univerzitet Kallos u Tuzli. Naime, prema zvaničnim podacima dobivenim od strane Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak iste ove, Vlade TK, u grani djelatnosti 85.4 – Visoko obrazovanje na području Tuzlanskog kantona ukupan broj zaposlenih je svega 769 od čega je samo na Univerzitetu u Tuzli 711 zaposlenika (zvanična informacija iz akta br.: D-09/1-34-0012400-19 od 08.05.2019. citiramo: ” … aktom Federalnog zavoda za statistiku broj:06-32.9-293/19 od 14.03.2019.godine, ovo Ministarstvo je obaviješteno da je ukupan broj zaposlenih osoba u grani djelatnosti 85.4 – Visoko obrazovanje 769 osoba sa stanjem decembar 2018. godine”, a sa Univerziteta u Tuzli obavještavaju resorno ministarstvo citiramo ”… Služba za ekonomske poslove, aktom broj: 09-1646-1/19 od 10.04.2019. godine obavještava ovo Ministarstvo da je u radnom odnosu 711 radnika”). Što će reći, da na svim ostalim privatnim visokoškolskim ustanovama na Tuzlanskom kantonu, a to su Kallos, Empirica, Američki univerzitet, IPA, FINRA, PIA, CMS i drugi., ima svega 58 zaposlenika, što je poražavajući podatak. Zar treba bolji dokaz o kapacitetima visokoškolskih ustanova na Tuzlanskom kantonu od broja zaposlenih nastavnika i saradnika sa punim radnim vremenom? Izgleda da nesklad i disparitet između broja zaposlenih nastavnika i saradnika u ustanovi i dozvoljenog broja studenata za upis uočavaju, vide i znaju svi, izuzev premijera i ministara u Vladi TK. Pored broja zaposlenih, slična komparacija se može napraviti i prema drugim bitnim  kriterijima za licenciranje i akreditovanje visokoškolskih institucija, kao što su prostorni kapaciteti, relevantne reference nastavnog osoblja, ponuđeni broj studijskih programa, opremljenost i drugo, a za što je prvenstveno odgovoran onaj ko daje dozvolu za rad, a to je opet Vlada TK. Vlada Kantona Sarajevo i resorno kantonalno ministarstvo podržali su upisne kvote Univerziteta u Sarajevu koji su i ove godine u standardnim okvirima (6457 studenata u narednoj 2019/20 akademskoj godini), a predložene su na osnovu raspoloživih, prije svega ljudskih, ali i materijalnih i prostornih resursa, opreme, interesa za studij i tržišta rada. Možda se Vlada TK rukovodila nekom drugom argumentacijom pri donošenju ovakve odluke i cijenimo da bi javnost trebala biti informisana o istoj! Na koncu, neizbježno se nameće pitanje: ”Je li ovo put ka zatvaranju Javne ustanove Univerzitet u Tuzli?”

Predsjednik  SVOTK                                                                                             

Dr sc. Samir Nurić, red. prof.

Pročitajte...