OV Kalesija odlučilo da se 12.mart obilježava kao Dan kalesijske policije; U Kladnju vijećnici razmatrali nacrt Budžeta

Općinsko vijeće Kalesija je, uz ostalo, usvojilo inicijativu da nadležna općinska služba u što kraćem roku pošalje dopis/zahtjev prema Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja TK i JP Ceste FBIH  za što hitniju sanaciju dijela magistralnog puta (M4) koji prolazi kroz kalesijsko naselje Memići, a naročito dionica od Memorijalnog centra do benziske pumpe „Halilović“, gdje bi se osim sanacije, uradio i potporni zid na najkritičnijim tačkama sa donje strane puta, odnosno uz kolovoznu traku prema Zvorniku. Osim toga, na sjednici Vijeća je usvojena je i Odluka izmjeni Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih zajednica na području općine Kalesija. Ovom Odlukom  se umjesto preminulog  Mehidić Rasima u Vijeće MZ Miljanovci  imenuje Hamzić Miralem. Također, prihvaćena jeOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju datuma i događaja  značajnih za obilježavanje na području općine Kalesija. Ovom odlukom 12.mart se obilježava kao dan kalesijske policije 1991.-1995.

Općinsko vijeće je zasijedalo i u Kladnju. Vijećnici su razmatrali nacrt budžeta za iduću godinu. Osim toga, na dnevnom redu je i Izvještaj o radu Općinske izborne komisije za 2020.godinu, kao i Informacije o provođenju aktivnosti utvrđenih protokolom o postupanju u slučaju nasilja u porodici na području ove općine za proteklu godinu.

Pročitajte...